Vrijdag 23 september 2016

ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

De overheid wil mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Daartoe is de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid ESF 2014-2020 in het leven geroepen. Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat deze zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt.

Lees meer over de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid ESF 2014-2020 op sportwerkgever.nl.