Donderdag 28 mei 2020

Extra afspraken over noodpakket banen en economie

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. 

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met als doel om in deze coronacrisis gezamenlijk werkgelegenheid te behouden en de schade voor bedrijven en werkenden te beperken. 

Met het steunpakket bestaat uit de loontegemoetskomingsregeling NOW, de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Ook alle belastingmaatregelen, waaronder het uitstel van belastingbetaling, worden tot 1 oktober verlengd. In de TVL komt daarbij een wijziging in het maximale bedrag van de tegemoetkoming van € 20.000 naar € 50.000. Dit om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis. Onderzocht wordt hoe deze bedrijven ook na 1 oktober kunnen worden ondersteund.

Daarnaast moeten bedrijven die NOW ontvangen en meer dan 20 werknemers willen ontslaan, een akkoord hebben van de vakbond of andere persnoneelsvertegenwoordiging. Zonder akkoord of mediationverzoek volgt een korting op de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.