Donderdag 20 april 2017

Fit op het werk stimuleert fit zijn thuis

Het thema gezonde leefstijl op de werkvloer is voor werknemers belangrijker en een groot deel van de werknemers die op het werk gestimuleerd worden om een gezonde leefstijl na te leven nemen deze instelling ook mee naar huis. Daarnaast verdienen hoge werkdruk en langdurig zitten ook nog de nodige aandacht. Dit blijkt uit de herhaalmeting ‘Gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer’, maart 2017, uitgevoerd door Ruigrok NetPanel in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht.

Een herhaling van het onderzoek uitgevoerd in 2014, laat zien dat het belang van het onderwerp vitaliteit en een gezonde leefstijl is toegenomen al zijn werknemers niet uitgesproken tevreden met de mogelijkheden die werkgevers hen aanbieden. Ook blijkt dat werknemers, naast een goede werkplek, vooral behoefte hebben aan toevoer van frisse lucht, sport- en beweegmogelijkheden en aanbod van gezonde voeding.

Gezond gedrag ook thuis

Werknemers vinden een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer belangrijk. Voor bijna de helft van de ondervraagde werknemers stimuleert een gezonde leefstijl op het werk ook om een gezonde leefstijl thuis na te leven. Wel zijn werknemers van mening dat een gezonde leefstijl en vitaliteit eigen verantwoordelijkheid zijn.

“Met ons programma De Gezonde Werkvloer, willen wij naast werkgevers juist jongeren als toekomstige werknemers en ouders bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl in hun werkzame leven. Als werknemers fit en productief zijn op hun werk heeft dit zeker ook een positief effect op een gezonde thuissituatie”, aldus Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht.

Werkdruk maakt inefficiënt

Een andere belangrijke uitkomst is het thema werkdruk. Ruim de helft van de werknemers geeft aan te maken te hebben met een hoge werkdruk (53%). Twee derde (66%) hiervan geeft aan dat een hoge werkdruk volgens hen een negatieve invloed heeft op hun leefstijl en vitaliteit.

Werkgevers besteden gelukkig steeds vaker aandacht aan vitaliteit op de werkvloer. Uit de herhaalmeting blijkt ook dat het onderwerp gezonde leefstijl en vitaliteit nu iets beter bespreekbaar is. Dit biedt perspectief om vooral de negatieve gevolgen van de werkdruk en tevens de andere negatieve omstandigheden op de werkvloer onder de aandacht te brengen.

Bekijk ook de volledige rapportage van de herhaalmeting.