Woensdag 29 maart 2023

Fitnesscentra zien meerwaarde in aanbod voor mensen met een smalle beurs

Fitnesscentra die aan de pilot van het programma Fitness Loont deelnemen, zien de meerwaarde van het organiseren van sportaanbod voor mensen met een smalle beurs. Tegelijkertijd ervaren ze knelpunten om het aanbod goed te organiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Fitness Loont is een fitnessprogramma voor mensen die rond de armoedegrens leven. Zij kunnen een jaar lang sporten tegen een verlaagd tarief.

Sterke wens om het aanbod te blijven voortzetten

Begeleiders zien dat meedoen aan Fitness Loont veel kan betekenen voor deelnemers. De verhalen van enkele deelnemers illustreren dit. Ze hebben bijvoorbeeld een betere gezondheid, meer structuur of nieuwe contacten gekregen. De meeste fitnesscentra zijn dan ook zeer gemotiveerd om het aanbod te blijven organiseren.

Knelpunten bij opstarten, begeleiden en borgen

De fitnesscentra ervaren knelpunten bij het opstarten van Fitness Loont, het begeleiden en betrokken houden van deelnemers en in de mogelijkheden om het programma te borgen. Dit geldt vooral voor centra die geen preventiecentrum zijn en geen ervaring hebben met begeleiding van kwetsbare doelgroepen.

Zij vinden het vaak nog lastig hoe ze:

  • een lokaal netwerk opbouwen voor duurzame samenwerking;
  • deelnemers ondersteunen bij zorgvragen die verder gaan dan hulp bij sport;
  • omgaan met deelnemers die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn;
  • werken met lange, ingewikkelde en digitale vragenlijsten;
  • omgaan met de onzekerheid van een pilot.

Door deze knelpunten kost het organiseren meer tijd dan verwacht en zijn de ervaren opbrengsten kleiner.

Financiële steun en netwerk zijn belangrijke voorwaarden

Om het programma voort te zetten hebben fitnesscentra (meer) financiële steun nodig. Ook zien zij meerwaarde in een lokaal netwerk van zorgprofessionals, zorgorganisaties en de gemeente. Via dit netwerk kunnen zij deelnemers bij het programma betrekken en zo nodig doorverwijzen. Veel centra hebben hulp nodig om dit netwerk op te bouwen.

Interviews met fitnesscentra en deelnemers

Voor dit onderzoek hebben we begeleiders geïnterviewd van negentien fitnesscentra die Fitness Loont organiseren. Ook hielden we twee groepsgesprekken met de projectgroep die het programma trekt. Daarnaast hielden we (groeps)gesprekken met negen deelnemers van het programma over wat meedoen voor hen betekent. We voerden het onderzoek uit in opdracht van NL Actief en met steun van het ministerie van VWS.

Lees de volledige bevindingen in het rapport ‘Tussenevaluatie Fitness Loont: fitness voor mensen met een smalle beurs’.

Bron: Mulier Instituut