Woensdag 26 maart 2014

Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is een open en gelijkwaardig gesprek tussen jou en je manager. Het is gericht op jouw functioneren en gaat over structurele punten in het werk, de werksfeer, werkuitvoering en -omstandigheden. Zo’n gesprek vindt minimaal 1x per jaar plaats. Verhoog vooral deze frequentie als jij en je leidinggevende dit nodig vinden.

Aandacht voor jou! 

Je werkgever heeft volop redenen om regelmatig aandacht te besteden aan alle facetten binnen jouw werkomgeving. In de kern gaat het in een functioneringsgesprek dan ook steeds om de aandacht voor jou en je functioneren. Het doel is na te gaan in hoeverre het al dan niet goed gaat met jou en je wensen, of je verwachtingen uitkomen en hoe het met je motivatie staat. Vooral die laatste twee aspecten leveren een belangrijk bijdrage aan je werkplezier.

Niet hetzelfde als een beoordelingsgesprek 

Verwar een functioneringsgesprek overigens niet met een beoordelingsgesprek. Want het gaat in dit geval duidelijk om tweerichtingsverkeer. Een dialoog dus. Zowel jij als je manager dragen gesprekspunten bij. Je stelt proactief vragen, geeft je mening en bent bereid naar de mening van je manager te luisteren. Dit geldt dus omgekeerd ook voor je manager. Vergelijk het ook niet met een ‘gewone’ werkbespreking of dagelijkse belangstelling van je manager. Het is een bewust ingepland gesprek, waar jullie allebei van te voren goed over nadenken en tijd voor vrijmaken.

Gebruik ter voorbereiding en ondersteuning onderstaande formulieren:

  1. gespreksmodel;
  2. gespreksformulier;
  3. checklist onderwerpen.