Vrijdag 11 september 2015

Geen maatregelen tegen omzeilen transitievergoeding

Amper een maand na de inwerkingtreding van de transitievergoeding op 1 juli jongstleden signaleerde de Volkskrant dat werkgevers een manier hebben gevonden om de verplichting tot uitbetalen te omzeilen. Zieke medewerkers die ze na twee jaar mogen ontslaan, houden ze - onbetaald - in dienst. Door het sluimerende dienstverband is (vooralsnog) geen transitievergoeding verschuldigd. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in zijn antwoorden op Kamervragen aan dat er geen maatregelen nodig zijn tegen deze ontwijking van de transitievergoeding.

Lees op sportwerkgever meer over de risico's bij het omzeilen van de transitievergoeding.