Woensdag 18 juni 2014

Geen verzuim door Oranjekoorts

De duels van Oranje tijdens het WK voetbal in Brazilië zullen naar verwachting niet tot toenemend ziekteverzuim leiden. Werkgevers en werknemers kunnen goede afspraken maken om de wedstrijden te volgen. Dat verwachten arbodiensten ArboNed en ArboUnie op basis van de ervaringen met eerdere sportevenementen met groot Nederlands succes, zoals het WK voetbal in Zuid-Afrika (2010) en de Winterspelen in Sotsji (2014).

Afspraken

Eerder was er nog wel sprake van, maar volgens de arbodiensten is de tijd van ziekmeldingen bij Oranjeduels voorbij. Volgens ArboNed werd in 2004 tijdens het EK voetbal in Portugal op de eerste wedstrijddag van Oranje een ziekteverzuim geconstateerd dat 19 procent hoger lag dan normaal. Er is sindsdien werk gemaakt van verzuimbestrijding. „Alle sportevenementen daarna is geen hoger verzuim meer geconstateerd”, aldus ArboNed.
Volgens de arbodiensten blijkt het maken van afspraken over voetbal kijken op het werk, thuiswerken, eerder stoppen met werken en later inhalen van de verloren werktijd in de praktijk goed te werken.
„Goede afspraken over wedstrijden van Oranje voorkomen pieken in het verzuim en leiden tot een betere motivatie”, zegt Yvonne Kersten namens ArboUnie.

Saamhorigheidsgevoel

Samen wedstrijden kijken onder werktijd kan bovendien goed zijn voor het saamhorigheidsgevoel van werknemers. Bijna 8 op de 10 Nederlandse kantoormedewerkers brengt graag tijd door met collega’s buiten werktijd. Meer dan een derde (37 procent) zegt dat met collega’s naar een sportwedstrijd kijken goed is om elkaar buiten het werk te leren kennen. Daarnaast zorgt het ook voor een betere verstandhouding met collega’s van andere afdelingen.

Verzuimbarometer

Op Verzuimbarometer.nl wordt bijgehouden hoe ziek Nederland is tijdens het WK. Dat ziekteverzuim wijkt met 4,8 procent van de 7,4 miljoen werkende Nederlanders nauwelijks af van dezelfde periode vorig jaar. Ook in 2010 bij het voor Nederland succesvolle WK voetbal in Zuid-Afrika was amper een stijging in het aantal ziekmeldingen te zien. De medailleoogst in Sotsji bracht ook geen extra ziekmeldingen met zich mee.