Vrijdag 28 maart 2014

Geschil in medezeggenschap

Vertegenwoordig jij de OR en hebben jullie als OR een geschil met het management over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)? Leg dit dan voor aan de bedrijfscommissie in de sportsector.

Algemene vraagstukken 

Je kunt het geschil gezamenlijk melden, maar ook ieder apart. De bedrijfscommissie Markt II voor ondernemingen in de zorg, welzijn en sociaal-culturele sectoren (waaronder sport) bemiddelt. Indien deze bemiddeling niet slaagt, geeft zij jullie OR en management advies over de mogelijke oplossing van het geschil. Als ook dit advies geen oplossing brengt, dan kunnen jullie het geschil aan de kantonrechter voorleggen. Aan de bemiddelingsprocedure bij de bedrijfscommissie zijn geen kosten verbonden. Ook met andere vraagstukken over medezeggenschap kun je bij deze bedrijfscommissie terecht. Denk hierbij onder meer aan vragen over bijvoorbeeld het organiseren van verkiezingen of het overleg van de ondernemingsraad met het management.