Maandag 15 juni 2020

Gezamenlijke aanpak overheid en evenementen

De sport, cultuur en entertainmentbranche en de branche van zakelijke evenementen hebben woensdag met staatsecretaris Keijzer en ministers Van Engelshoven, Grapperhaus en Van Rijn gesproken over de uitzonderlijke en lastige situatie waarin de evenementensector verkeert. De branche is positief over het gesprek, de uitnodiging om verder te praten over financiële compensatie en het initiatief om samen te onderzoeken wat er wél mogelijk is in de evenementensector.

De branche is hard getroffen en verwacht ook na 1 oktober financiële steun nodig te hebben. Waar  musea, pretparken, openbaar vervoer en winkelcentra mogen voldoen aan de anderhalve meter samenleving, is voor de evenementensector een aanvullende beperking van dertig bezoekers en straks per 1 juli, honderd bezoekers, opgelegd. 

Het kabinet is bereid om met de branche te kijken naar de mogelijkheid het aantal bezoekers van evenementen te verruimen met inachtneming van zaken zoals afstand bewaren, hygiënemaatregelen en de impact van evenementen op bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De branche heeft een protocol en een risicoanalyse opgesteld, die de basis vormen voor de organisatie en de locatie van evenementen. Per evenement wordt gewerkt aan maatwerk, waarbij steeds de veiligheid en gezondheid van bezoeker en medewerker voorop staat.

Hiervoor wordt een  ‘Fieldlab Evenementen’ opgezet waarin de evenementenbranche en vier ministeries gaan samenwerken om de mogelijkheden te onderzoeken om evenementen op korte, middellange en lange termijn te ontwikkelen.

Leer meer op de site van NOC*NSF.