Donderdag 13 september 2018

Gezocht: begeleider intervisie in de sport

Heb je ervaring met intervisie? En wil jij collega’s van andere sportorganisaties begeleiden in het intervisieproces - voorzitten van een bijeenkomst- zodat zij hun vraagstukken oplossen? Bied jij die reflectie en vul je aan waar nodig om iemand nieuwe inzichten mee te geven? Dan zoeken we jou!              

Intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Anders dan bij supervisie is er geen hiërarchische situatie waarin iemand de leiding heeft. Toch is het raadzaam om bij intervisiebijeenkomsten met een begeleider te werken. Vanuit Werken in de Sport zoeken we mensen die die rol op zich willen nemen. Je biedt andere werknemers in de sport reflectie en nieuwe inzichten, en tegelijkertijd vergroot je je eigen kennis en netwerk.

Jouw rol als begeleider

Vanuit Werken in de Sport begeleiden we groepen medewerkers uit de sport bij intervisie om zo een specifiek werk- of privévraagstuk op te lossen.  Inmiddels zijn er verschillende intervisiegroepen waar medewerkers van diverse organisaties en in diverse functies elkaar coachen en vragen stellen om tot nieuwe inzichten te komen. Dit kan ook indien het een interne intervisiegroep binnen een organisatie is.  De begeleider is de persoon die de systematiek goed kent en het proces mee bewaakt. Daarna is het aan de groep zelf om invulling te geven aan de organisatie en frequentie van de bijeenkomsten.  Als begeleider zet jij een sterk fundament rondom de intervisiemethodiek, zodat de groep zelf er een vervolg aan kan geven. De locatie en tijden worden in overleg met de begeleider bepaald. 

Wie nemen er deel aan intervisie?

Intervisie kan voor elke werknemer in de sportwereld een meerwaarde zijn. In welke fase van je ontwikkeling of functie je ook bevindt. We houden bij de groepssamenstelling zoveel mogelijk rekening met de functie en de locatie. Zo krijg je een groep die elkaar perfect aanvult en waarbij de afspraken eerder in de agenda’s passen. Het is mogelijk dat er intervisiegroepen zijn op strategisch (directie - MT), tactisch en operationeel niveau (leidinggevenden en een aparte groep staff -middenkader), afhankelijk van de aanmeldingen en de wensen van de deelnemers. 

Kosten en tijd

De functie van begeleider is vanuit vrijwillige basis en onbezoldigd. Wel worden reiskosten vergoed a € 0,19 per kilometer.  Het kost je ongeveer 3 uur van je tijd per 2 maanden. 

Meer informatie over intervisie

Vragen en aanmelden?

Heb je vragen of wens je meer informatie dan kun je je richten tot Nischa Janssen, via info@werkenindesport.nl. Wij proberen hierin maatgericht het vraag en aanbod te matchen.