Dinsdag 20 mei 2014

Goed sportkader onmisbaar voor sportend Nederland

Verenigingen kunnen niet overleven zonder voldoende en kwalitatief goed arbitrerend, bestuurlijk en sporttechnisch kader. Ofwel de mensen die zich inzetten als voorzitter, penningmeester, scheidsrechter, coach, trainer of instructeur voor hun sportvereniging. Het is dan ook van belang te weten wat deze mensen motiveert, wat hun achtergronden zijn en onder welke omstandigheden ze hun functie uitoefenen. Daarmee komen op termijn mogelijke knelpunten in beeld en de eventuele behoefte aan ondersteuning om taken uit te voeren. En die informatie is cruciaal om te kunnen werken aan de kwaliteit van het sportkader.

Sportkadermonitor

Om hier meer zicht op te krijgen hebben NOC*NSF en de Academie voor Sportkader gezamenlijk met de sportbonden de Sportkadermonitor laten ontwikkelen en uitvoeren. Het onderzoek is voor het eerst uitgevoerd onder ruim 3.100 sportkaderleden. Dat heeft een schat aan informatie opgeleverd. Als jij je ook in een van de genoemde functies inzet voor je sportvereniging, kun je jezelf hiermee een spiegel voorhouden en bekijken wat jouw positie en die van je vereniging is vergeleken met de rest van het sportkader in Nederland.

Enkele resultaten

Zo blijkt bijvoorbeeld uit de monitor dat:

 • sportkaderleden overwegend mannen zijn (64%), met gemiddeld 14 jaar ervaring als kaderlid en gemiddeld 18 jaar ervaring als actieve sporter;
 • een (zeer) kleine groep van de kaderleden een salaris ontvangt voor zijn werkzaamheden: 15% van de sporttechnische kaderleden, 1% van de arbitrerende
  kaderleden en 0% van de bestuursleden;
 • veel sportkaderleden knelpunten ervaren, maar bestuursleden het meest. Voor hen is de beschikbaarheid van vrijwilligers het belangrijkste
  knelpunt, terwijl voor de andere kaderleden gebrek aan tijd en slechte organisatie als belangrijkste knelpunten worden ervaren;
 • de grote meerderheid in de toekomst evenveel uren actief wil blijven voor zijn sportvereniging: arbiters het vaakst (90%), gevolgd door het sporttechnisch kader (75%) en het bestuurlijk kader (68%);
 • drie kwart van de sportkaderleden tevreden is over de eigen bekwaamheid. Daarbij heeft het sporttechnisch kader (90%) de meeste
  ontwikkelingswensen heeft, gevolgd door het bestuurlijk (73%) en het arbitrerend kader (60%). Er is vooral behoefte aan eenmalige cursussen en
  bijeenkomsten. Ook heeft een ruime meerderheid van de kaderleden behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere kaderleden;
 • sportkaderleden zich veilig voelen en hun gevoel van sociale veiligheid gemiddeld ruim een 8 geven.

Alle resultaten bekijken?

Download dan de Sportkadermonitor 2013.