Maandag 13 oktober 2014

Grootste sportbond van Nederland vraagt mensen die ‘nieuw’ denken

Marjolein Vermeulen is al geruime tijd werkzaam als HR functionaris bij de KNVB. Bij de grootste sportbond van Nederland kan ze zich bezighouden met alle facetten van het HR-vak, waaronder duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bovendien zijn er voldoende uitdagingen om vorm te geven aan haar eigen ‘lenige inzetbaarheid’.

Rode draad in loopbaan

Marjolein startte haar carrière in HR bij CANAL+, de eerste betaaltelevisie in Nederland. Daar wist ze zich omgeven door de combinatie van sport en commercie, een combinatie die haar destijds aansprak. Marjolein: “Ik heb persoonlijk wel iets met sport. Het is prettig te werken voor een bedrijf waar iedereen met elkaar een gemene deler heeft. In mijn geval is dat een organisatie waarbinnen een van de belangrijkste producten vrijetijdsbesteding is. Het product televisie zoals bij CANAL+ is ook een vorm van vrijetijdsbesteding. Eigenlijk is dat de gemene deler in mijn eigen HR loopbaan Bij de KNVB startte ik op de afdeling HR en heb daar diverse ontwikkelingen meegemaakt. Intern, maar ook in combinatie met andere sportbonden. Die ontwikkelingen hadden bijvoorbeeld betrekking op een gezamenlijk personeelsinformatiesysteem, of het talentenprogramma in de sport waar we samen met Randstad en NOC*NSF mee aan de wieg hebben gestaan.

Uitdagingen op HR-vlak

Er zijn ook nog veel uitdagingen op HR-vlak. Zo gebeurt het gelukkig steeds meer dat HR- op strategisch niveau met de directie aan het sparren is over het beleid en de koers van de organisatie. Dat is belangrijk omdat de inzet van medewerkers hier een essentiële rol in speelt. Verder wordt de wetgeving voor werkgevers in Nederland steeds ingewikkelder, en dat vraagt veel van HR, aldus Marjolein. “We moeten die wetgeving goed beheersen want de organisatie leunt op onze kennis, en de vertaling ervan. We willen dat beheersen, maar tegelijkertijd ook volop met de ontwikkeling van medewerkers bezig zijn.”

De grootste sportbond van Nederland

De KNVB is dan ook niet de eerste de beste sportorganisatie in Nederland. Marjolein: “We hebben een flink aantal medewerkers in dienst, uitgedrukt in aantal ‘poppetjes’ zijn het er wel 750. Dat is wel inclusief oproepkrachten. We hebben ongeveer 450 vaste medewerkers en zijn met ons ledenaantal de grootste sportbond van Nederland. Een deel van de medewerkers heeft een voetbaltechnische achtergrond. Er ligt natuurlijk een belangrijke focus op voetbal en talentontwikkeling. Daarnaast hebben we specialisten op het gebied van marketing, evenementen, wedstrijdorganisatie, expertise, opleidingen en verenigingsadviseurs. En er zijn natuurlijk stafmedewerkers en mensen die werkzaam zijn op het snijvlak met MVO en allerlei maatschappelijke projecten. Ons product voetbal dient als een vliegwiel voor allerlei maatschappelijke doeleinden als gezondheid, integratie en een veilig sportklimaat. Mensen met passie voor voetbal, een van onze belangrijkste kernwaarden.

Balans

Wat verstaat Marjolein vanuit haar positie onder goed werkgeverschap? “Als goed werkgever zorg je ervoor dat de strategische doelen van de organisatie in balans zijn met de individuele ontwikkeling van werknemers. Er moet sprake zijn van een evenwichtig toekomstbeeld, en het nastreven daarvan is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als werkgever moet je daarbij oog hebben voor de belangen van je werknemers en hun individuele ontwikkeling. Zij zijn immers je belangrijkste kapitaal.” Werknemers moeten op hun beurt continu stilstaan bij hun individuele bijdrage aan de strategische doelen van de KNVB. Als deze samen in balans zijn heb je een ‘match’.”

Vitaliteit heeft continu prioriteit

Met een reorganisatie die net heeft plaatsgevonden in het amateurvoetbal is het duidelijk waar voor Marjolein de focus in haar werkzaamheden heeft gelegen het afgelopen half jaar. Marjolein: “Het verwerken van de reorganisatie en het verleggen van de ‘koers’ binnen het amateurvoetbal vraagt nog veel tijd. Daarnaast heeft vitaliteit continu de prioriteit. We zijn ook heel scherp op het ziekteverzuim, dat nog steeds lager is dan het landelijke gemiddelde. Door de veranderde wetgeving op dit gebied komt er ook meer financiële druk bij de KNVB te liggen om dit laag te houden. De verantwoordelijkheid ligt in de lijn, maar HR wil samen met de arbodienst niet alleen toezicht houden, maar ook adviseren en interveniëren waar dat nodig is.”

Lifestyle programma

Werkenindesport.nl heeft vernomen dat binnen de KNVB het nodige wordt gedaan om de gezondheid van werknemers te bevorderen. Hoewel het slechts een klein deel van haar werkzaamheden beslaat, kan Marjolein er het nodige over vertellen: “Sport verbindt en heeft veel positieve effecten. Lichamelijke en geestelijke gezondheid staat binnen de KNVB dan ook hoog in het vaandel. Daarom zijn we vijf jaar geleden gestart met een lifestyle programma. Dat geeft werknemers onder andere de gelegenheid om aan sport te doen onder en rond werktijd. We bieden diverse sporten aan, niet alleen voetbal. De sporten worden op maat aangeboden. De KNVB wil sportieve doeleinden stellen aan werknemers en de positieve effecten ervan uitdragen. Door sporten, maar ook bijvoorbeeld door lunchwandelen. Individueel en gezamenlijk. Onderdeel van het lifestyle programma is ook het promoten van gezond eten. Zo zijn vele vette producten uit de schappen gebannen en wordt er veel variatie op gezonde producten aangeboden. Overal is ook gratis fruit verkrijgbaar. We willen mensen bewust maken en enthousiasmeren.”

Duurzame inzetbaarheid

“Daarnaast is twee jaar geleden de vijftigplusser centraal gesteld in het kader van duurzame inzetbaarheid. In het kader van een pilotproject werden dertig mensen van betaald voetbal benaderd om een health check te ondergaan. Op basis daarvan werden specifieke adviezen verstrekt ten aanzien van voeding en beweging. De focus ligt niet alleen op het fysieke maar ook op het mentale vlak (werkdruk). Zo willen we als werkgever ook preventief bezig zijn. De druk van de hedendaagse maatschappij wordt immers steeds groter. Dat kan zijn weerslag hebben op ontspanning, gezondheid, fit blijven, genoeg opgewassen zijn tegen druk en de eigen individuele eisen. We gaan alsmaar harder werken, maar je lichaam moet ook meekunnen. Soms levert dat een spanningsveld op: er zijn werknemers die vinden dat de werkgever zich niet moet bemoeien met hun vrije(privé) tijd. De uitdaging is dus om vanuit de KNVB juist een positieve draai aan die bemoeienis te geven. Het werpt wel zijn vruchten af: binnen de pilot zagen we dat men bewuster en ook positiever aan de slag ging met gezondheid, afvallen en bewegen.”

Lenig inzetbaar

Voor werkgevers die aan de slag willen met gezondheid geeft Marjolein als tip om het vooral positief te brengen. “Het gaat om een stuk bewustwording, en dat kost tijd. Je moet er niet van uit gaan dat werknemers er allemaal enthousiast over zijn, want het ligt toch op het snijvlak van zakelijk en privé. Voor de jongere werknemers is die scheidslijn een stuk dunner. Ze willen uitdagende doelstellingen en verantwoordelijkheden, en plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken. Maximale regelruimte dus, en dat verwachten ze ook te krijgen van de werkgever. Andersom is die bemoeienis echter niet altijd gewenst. Je moet het ook breder zien dan enkel gezondheid: hoe blijf je als werknemer maximaal inzetbaar? Je moet investeren in je loopbaan, niet alleen bij je huidige maar ook bij een toekomstige werkgever. We werken nu eenmaal niet meer 40 jaar voor één baas, maar moeten anno 2014 wel tot ons 67e inzetbaar zijn. We hebben het dan over lenige duurzame inzetbaarheid, een primaire verantwoordelijkheid van iedere werknemer.”

HR en KNVB over 10 jaar

Op de vraag waar HR binnen de KNVB over 10 jaar staat, geeft Marjolein aan: “De ontwikkelingen gaan snel, niet alleen binnen de KNVB, maar ook binnen het HR-vak. Door de veranderde wetgeving worden we als werkgever geconfronteerd met meer verplichtingen rond het werkgeverschap. Managers moeten zich hiervan goed bewust zijn; middels HR instrumenten gaan we dit realiseren. HR omarmt de toenemende digitalisering rond belangrijke HR processen: contract- en salarisadministratie. Een continu zorgvuldig proces dat we, met hulp van de digitale ontwikkelingen en nauwkeurige controle, minder tijdrovend willen maken. Papieren dossiers worden vervangen door digitale, die op ieder moment te raadplegen zijn.”

Als laatste noemt Marjolein de strategische koers van de KNVB. “Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat HR aan tafel zit bij belangrijke organisatorische beslissingen. Dat blijft onze HR uitdaging: continu onze toegevoegde waarde aantonen.”