Donderdag 15 juni 2017

Help de sportsector!

Werk je in de sportsector en vind jij een goede CAO Sport belangrijk? Doe dan mee aan de enquête over de arbeidsmarkt in de sportsector!

Met deelname help je de sportsector en maak je kans op twee tickets voor het Rabo EuroHockey Championships 2017 in het vernieuwde Wagener Stadion in Amstelveen.

Help ons bij het moderniseren van jouw cao door het invullen van een enquête. Dit vraagt maximaal 10 minuten van je tijd. De antwoorden worden anoniem verwerkt en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Je kunt maximaal 1 keer deelnemen aan de vragenlijst. Meedoen?

Ik doe mee!

Waarom meedoen?

Allereerst voor een goede cao. Voor professionalisering van de sportsector is het van belang dat de arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen up-to-date blijven. Daarvoor is jouw mening als werknemer in de sport essentieel. Alle partijen die aan tafel zitten voor de onderhandelingen van de cao, moeten natuurlijk wel weten wat er leeft. Welke thema’s zijn voor jou het meest van belang? Waar loop je tegenaan, wat kan er beter? Voel je je gewaardeerd?

Omdat het leven ook leuker wordt van cadeautjes, verloten we onder de invullers twee tickets voor het Rabo EuroHockey Championships 2017 in het vernieuwde Wagener Stadion in Amstelveen.

Wat is Samen Presteren?

Het onderzoek wordt uitgevoerd namens Samen Presteren, het arbeidsmarktfonds voor de sportsector. Het is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisatie en werknemersorganisaties (samen de sociale partners), die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Sport. Samen Presteren streeft naar een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sportsector. Daarbij bevordert het fonds moderne arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen voor medewerkers en organisaties.

Tweede meting

We hebben eerder in 2014 onderzoek gedaan naar de hoofdthema’s uit het veld. De resultaten kun je hier downloaden. Het huidige onderzoek wordt uitgevoerd om een actueel inzicht te krijgen in de ervaringen met deze thema’s (zie kader onderaan). Ook wordt het mogelijk belangrijke trends op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, zodat daarop kan worden ingespeeld.

Vragen?

Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met Samen Presteren. Dit kan per e-mail: info@samenpresteren.nu of telefoon (070-3765750).

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!


 

Thema’s meerjarenafspraken

In de enquête zijn vragen opgenomen over thema’s uit de meerjarenafspraken voor de sector sport. Op deze thema’s wordt door cao partijen ingezet om de arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen te vernieuwen. Het gaat om:

  • Loopbaan & Ontwikkelen
  • Presteren & Ontwikkelen
  • Vitaliteit & Slimmer werken
  • Pensioen
  • Fiscaliteit

Ook is er aandacht voor de thema’s “Versterking van werkgevers & werknemers” en “Modernisering van de cao”. Klik hier als je meer wilt weten over de thema’s uit de meerjarenafspraken.