Vrijdag 06 juni 2014

Het Nieuwe Werken Werkt

Een derde van alle werknemers in Nederland werkt ongeveer een dag per week thuis. En dat pakt gunstig uit voor iedereen, constateert promovendus Daniel Possenriede. Vandaag promoveert hij op het onderwerp aan de Universiteit van Utrecht. 

Voordelen

De economie en de bedrijven varen echt wel bij Het Nieuwe Werken, volgens Possenriede. Mensen die een of twee dagen thuis werken melden zich minder ziek. Ze kunnen privé en werk beter combineren. Als je even moet nadenken over een probleem waar je mee bezig bent, kun je even iets anders gaan doen. Waar eerder werd aangenomen dat thuiswerken nadelig kan uitpakken doordat mensen thuis gemakkelijk afgeleid zijn, constateert Possenriede in zijn studie juist dat mensen minder snel afgeleid zijn. Per saldo is het thuiswerken dus goed voor de werkgever want de netto-productiviteit is hoger.

Ziek melden

Dat blijkt ook uit het aantal ziekmeldingen. Dat neemt af als mensen een of twee dagen per week thuis werken. Het ziekteverzuim daalt met zo'n 5 tot 6%. En datzelfde geldt voor de gemiddelde lengte van het ziekteverzuim. Hij verklaart die daling als volgt: men wil niet voor aansteller worden uitgemaakt, maar belangrijker is dat je thuis gemakkelijker werkt, ook al heb je last van een fikse verkoudheid.

Nadelen

Thuiswerken heeft dus veel voordelen, maar Possenriede constateert ook wel een nadeel. Wie veel thuis werkt blijkt vaker over het hoofd te worden gezien bij promotie. Thuiswerkers zijn namelijk minder zichtbaar voor hun collega's en leidinggevenden. De promotiekansen nemen ongeveer met de helft af als je vaak thuiswerkt.

Tips

Overweeg je ook om (vaker) vanuit huis te gaan werken? Bereid je dan goed voor en kijk ook eens naar de tien tips voor thuiswerken.