Woensdag 04 januari 2017

Hoe wil jij je pensioen halen?

Het nieuws stond er begin deze week bol van: werknemers zouden er niet klaar voor zijn om tot op hogere leeftijd door te werken. Los van de medische kant van het verhaal is de vraag hoe je zorgt dat je in ontwikkeling blijft.

De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar (en daarna in stapjes verder) is wettelijk geregeld. Maar volgens de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) is er te weinig aandacht voor de consequenties voor de fysieke en geestelijke gesteldheid van werknemers. "Laagopgeleiden worden gedurende hun loopbaan zo zwaar belast dat het een keer ophoudt. Maatregelen om mensen voor te bereiden op langer doorwerken, zijn nu vooral nog gericht op hoger opgeleiden. Werkgevers doen te weinig om personeel te ontzien. Eigen verantwoordelijkheid is mooi, maar het gaat ook om werkbelasting. Oudere mensen kunnen minder hebben. Steeds meer bedrijven werken in ploegendiensten, de productie moet 24/7 doorgaan. De vraag is of iedereen dat aankan." Zo stelt bedrijfsarts en NVAB-bestuurder Ernst Jurgens in het AD.

Zorg en preventief medisch onderzoek

Gezien de toename van werkenden met een chronische aandoening geeft de NVAB de komende jaren hoge prioriteit aan het ondersteunen van werkbehoud en aan preventie van uitval om werkenden in staat te stellen langer gezond door te werken. Ook preventie speelt een belangrijke rol, onder meer door preventief medisch onderzoek. Een bedrijfsarts kan werknemers en werkgevers hierover adviseren. En dat is hard nodig volgens de NVAB, want veel werknemers houden er een levensstijl op na die niet bevorderlijk is voor hun inzetbaarheid. "Ze hangen 's avonds voor de tv, eten niet gezond en gaan niet naar de sportschool." 

Duurzame inzetbaarheid

Je moet dus goed voor jezelf (laten) zorgen, wil je door kunnen werken tot aan je pensioenleeftijd. Goed voor jezelf zorgen betekent echter niet alleen dat je je met je gezondheid bezighoudt. Je moet ook in ontwikkeling blijven, zodat je tot op hoge leeftijd inzetbaar bent. Dat is deels een verantwoordelijkheid van je werkgever, maar zelf kun je ook zorgen dat je aan je ontwikkeling blijft werken. Hoe beter je weet wat je sterke punten en verbeterpunten zijn, hoe beter je je talenten kunt benutten en hoe meer inzicht je hebt in wat de mogelijkheden zijn voor je loopbaan. Het E-portal Ontwikkel jezelf! kan daarbij een handig hulpmiddel zijn. Bekijk ook de tips in het artikel Je eigen ontwikkeling en loopbaan.