Vrijdag 26 januari 2018

Hoge opkomst werksessie ‘Privacy, aan de slag’ is reden voor extra sessie

De werksessie ‘Privacy, aan de slag!’, georganiseerd door NOC*NSF, WOS en NLSport, heeft het maximum aantal deelnemers bereikt. Daarom wordt binnenkort een extra sessie georganiseerd.

Het item is topping en urgent nu de regels zijn aangescherpt en sancties worden verzwaard met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sportorganisatie verwerken regelmatig persoonsgegevens, denk hierbij onder andere aan leden- en wedstrijdadministratie, beeldmateriaal van sporters en gegevens van vrijwilligers en personeel. Om de leden van de WOS en NOC*NSF te ondersteunen bij wat wel en niet mag bij het verwerken van deze persoonsgegevens wordt op 7 februari a.s een eerste sessie georganiseerd. Wegens overweldigende interesse is de inschrijving gesloten en wordt een nieuwe sessie belegd.

Extra sessie

Om alle leden de gelegenheid te geven deel te nemen, zich te laten informeren over de hoofdlijnen van de AVG, onderling kennis te delen en inzicht te krijgen in de te nemen stappen (implementatie is maatwerk) wordt een extra sessie georganiseerd. De datum hiervoor volgt zo snel mogelijk. Opzet en doel van de extra sessie is hetzelfde als de sessie op 7 februari. Kijk voor meer informatie op Werksessie 'Privacy, aan de slag!’.

Zodra de nieuwe datum bekend is, worden de leden hierover geïnformeerd. U kunt zich alvast op de lijst laten plaatsen door een mail te sturen naar info@werkenindesport.nl (gezamenlijke platform van WOS, NOC*NSF en vakbonden) of dit aan te geven bij uw accountmanager van de WOS en/ of NOC*NSF.