Maandag 07 juli 2014

Hoger ziekteverzuim oudere werknemer vooral door langdurige aandoening

Oudere werknemers hebben vaker te kampen met langdurige aandoeningen waardoor ze meer verzuimen dan jongere werknemers. Oudere werknemers hebben vaker te maken met aandoeningen die een hoog ziekteverzuim kennen, zoals hart- en vaatziekten en rug-, nek- en gewrichtsklachten. Als dergelijke aandoeningen buiten beschouwing worden gelaten, is het verzuim van oud en jong vrijwel gelijk.

Meer lezen over het voorkomen van ziekteverzuim en de regels die gelden in geval van verzuim? Kijk dan op sportwerkgever.nl.