Maandag 01 december 2014

HR bij sportbonden in beeld!

De 3de editie van de Sportbonden Monitor is door NOC*NSF op dinsdag 18 november jongstleden tijdens de Algemene Vergadering gepresenteerd. Deze monitor laat zien waar de georganiseerde sport (NOC*NSF en sportbonden) eind 2013 staat op verschillende gebieden zoals financiën, topsport, sportparticipatie en besturen. Wat gaat goed en wat vraagt aandacht?

Ontwikkelingen in HR

HR wordt hierin tevens belicht. Binnen HR wordt gekeken naar ontwikkelingen in aantal professionals en specialistische functies. Mensen maken immers het verschil bij sportbonden. Zo is te lezen dat het aantal FTE bij sportbonden nog steeds toeneemt (+50 FTE t.o.v. 2012) maar dat ook een aantal reorganisaties doorgevoerd is. Nieuw dit jaar is het overzicht van specialistische functies bij sportbonden. In totaal werken 1.208 FTE bij sportbonden. Ruim een kwart van alle medewerkers werkt direct aan de sportparticipatie doelstellingen uit de Sportagenda 2016 en een nog iets groter deel aan de Topsport doelstellingen. Opvallend is het lage aantal P&O functies binnen de sport, nog geen 1% van het totaal. Ook de relatief lage bezetting op de functies van Marketing-/Sponsormanager valt op, zeker gezien het belang van nieuwe inkomstenbronnen voor sportbonden.

Benieuwd naar alle ontwikkelingen in de sport? Bekijk hier de Sportbonden monitor 2013.