Maandag 04 april 2016

Individueel opleidingsbudget voor werknemers

Onder andere robotisering en internationalisering maken dat de arbeidsmarkt razendsnel verandert. Tegelijkertijd investeren werkgevers vaak enkel in opleidingen binnen de eigen sector, en vooral in vaste werknemers. Dit komt de flexibiliteit van werknemers niet ten goede. Minister Asscher van Sociale Zaken opteert daarom voor een ander stelsel voor om-, bij- en nascholing voor alle werkenden. De huidige opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) moeten vervangen worden door een systeem met 'individuele, fundamentele scholingsrechten en -plichten' voor iedereen.

Asscher laat de mogelijkheden voor een algemene scholingspremie - waaruit het nieuwe stelsel bekostigd zou moeten worden - onderzoeken. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt daarbij ook gekeken naar de instelling van een nationaal scholingsfonds. Asscher hoopt dat vaste en flexibele werknemers en zzp'ers zich op die manier eenvoudiger en vaker kunnen bij- en omscholen.

Lees het hele artikel Individueel opleidingsbudget voor werknemers op sportwerkgever.nl.