Dinsdag 11 april 2017

Informeer zieke medewerker tijdig over de mogelijkheden

Is je medewerker al langere tijd ziek is en komt hij binnenkort in aanmerking voor een WIA-uitkering? Dan kan hij onder bepaalde voorwaarden recht hebben op premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte hangt af van de hoogte van het salaris en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Lees verder op sportwerkgever.nl.