Vrijdag 09 juni 2017

Inhoud Talentprogramma 'Werken in de sport'

Wat staat je te wachten tijdens het Talentprogramma ‘Werken in de Sport’? Zondermeer een gevarieerd programma, je zult je niet snel vervelen. De inhoud is afwisselend, leerzaam en prikkelend. Ook krijg je de kans je netwerk uit te breiden, doordat je kennismaakt met andere collega’s uit het vak en inspirerende gastsprekers ontmoet. Het programma bestaat uit: groepsbijeenkomsten (thema’s persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, intervisie, ronde tafelgesprekken met directeuren/managers in de sport) en persoonlijke begeleiding.

De definitieve invulling van de thema’s en gastsprekers in het gehele programma wordt deels gestuurd met en door de deelnemers, op basis van de gezamenlijke leerdoelen van de groep.

De programmaonderdelen zijn:

Groepsbijeenkomsten

Kick-off

De gezamenlijke aftrap van het Talentprogramma bestaat uit 1 dag en begint met een kennismaking (iedereen stelt zich voor via een persoonlijke ‘pitch’) en de toelichting op het gehele programma. Ook wordt een vertrekpunt bepaald voor de groepsleerdoelen.

Vijf groepsbijeenkomsten van een dag met een gevarieerd programma

De kick-off wordt gevolgd door 5 praktische en gevarieerde groepsbijeenkomsten van een dag. Je woont inspirerende sessies bij met toonaangevende gastsprekers uit de sportwereld of aanverwante organisaties. Over managementthema’s zoals bedrijfsvoering, persoonlijk leiderschap, verandermanagement, samenwerking of loopbaanontwikkeling. Daarnaast komen leiderschaps-, communicatie- en beïnvloedingsstijlen, krachtenveldanalyse en loopbaanontwikkeling aan bod. Tijdens de bijbehorende intervisie draait het om jouw eigen leerproces. Je gaat samen met je medecursisten actief aan de slag met geformuleerde leerpunten en vervolgstappen.

Slotbijeenkomst

De slotdag leidt naar jouw persoonlijke follow-up, die voortkomt uit dit ontwikkelingstraject. Waar ligt behoefte aan een gezamenlijk programma in de toekomst?

Persoonlijke begeleiding

De begeleiding bij de thema’s over persoonlijke ontwikkeling wordt door inspirerende procesbegeleiders, trainers en coaches verzorgd. Concreet betekent dit:

  • Zelfonderzoek (veel deelnemers zullen hierin al het één en ander zelf gedaan hebben): wie ben je, wat breng je mee, wat wil je uit het traject halen voor je eigen ontwikkeling? Het E-portal Ontwikkel jezelf! wordt hiervoor ingezet;
  • Intakegesprek: in een persoonlijk intakegesprek (van ca. 1 uur) worden de persoonlijke leerdoelen (geformuleerd met input van testen) besproken en wordt verder geïnformeerd over het Talentprogramma;
  • Tussentijds consult om te sparren over je persoonlijke leerdoelen en vragen;
  • Tijdens het individuele eindgesprek kijk je terug op het doorlopen leertraject en bespreek je hoe je follow-up kunt geven aan het geleerde in de praktijk.

Rol van jouw leidinggevende

Dit traject is een investering in de ontwikkeling van jouw talenten en vraagt dus ook betrokkenheid van jouw leidinggevende. Tijdens het Talentprogramma zijn er daarom twee bijeenkomsten voor alle leidinggevenden van de deelnemers. We nodigen hen graag uit voor deze bijeenkomsten gericht op de begeleiding van talenten en duurzame inzetbaarheid, met oog voor medewerker en organisatie om naar ontwikkeling en rendement te streven.

In overleg met jouw leidinggevende (evt. nog in overleg met de manager HR en/of directeur) meld je aan voor het Talentprogramma. Je leidinggevende blijft ook gedurende het leerproces betrokken door vooraf de leerdoelen te bespreken en tussentijds de voortgang te bespreken. Dit kan natuurlijk prima in het reguliere werkoverleg plaatsvinden of tijdens de functioneringscyclus. Daarnaast wordt in de 2e helft van het programma een 3-gesprek aangeboden om gezamenlijk ook de follow-up na het programma te bespreken.

Programma en kosten

Het Talentprogramma ‘Werken in de Sport’ is een initiatief van de samenwerkende sportbonden, NOC*NSF en sport gerelateerde organisaties. Het eerstvolgende traject - de 8e editie - wordt nog gepland en gaat van start in 2019. 

Kosten: Voor organisaties die lid zijn van NOC*NSF en de WOS was de deelnemersbijdrage van de vorige (7e) editie € 1.595,- exclusief btw. Indien de organisatie geen lid is waren de kosten € 1.795,- exclusief btw.

Het programma bestaat uit zeven bijeenkomsten van een dag die op locatie (bij sportbonden, NOC*NSF, Partners in Sport of sport gerelateerde of inspirerende organisaties) worden georganiseerd.

Aanmelden

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Jolina Broesder van NOC*NSF jolina.broesder@nocnsf.nl en 06 51311568).