Vrijdag 21 november 2014

Inspirerend kennisdiner HR en Werkgeverschap

Voorafgaand aan de AV van NOC*NSF op 18 november is het Kennisdiner HR en Werkgeverschap georganiseerd. Dit Kennisdiner is verzorgd door de samenwerkende partijen NOC*NSF, sociale partners (Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport, CNV, De Unie) samen met Randstad als Partner in Sport van NOC*NSF.

Onder leiding van gespreksleider Els van Kernebeek (NOC*NSF hoofd Topsport) zijn de ruim 100 aanwezige directeuren, voorzitters en medewerkers van sportbonden, NOC*NSF, WOS en genodigde leden van de WOS meegenomen in de (beleids)ontwikkelingen en initiatieven die de samenwerkende partijen met elkaar en hun partners organiseren om HR en werkgeverschap in de sport te versterken en gemakkelijker te maken.

Film toont veelzijdigheid

De breedte en veelzijdigheid van HR en goed werkgeverschap in de sport is mooi in beeld gebracht in de openingsfilm. Bekijk de film hier om te zien wat er in de sport beschikbaar is, voor welke doelgroepen.

Flinke opgave

Geconstateerd is dat de sportbonden en NOC*NSF met relatief kleine organisaties, veel groepen bedienen met een vorm van werkgeverschap: medewerkers, bestuurders, vrijwilligers, topsporters, coaches, begeleidingsstaf, enzovoorts. Een flinke opgave waarin de samenwerkende partijen willen bijdragen om de sportorganisaties te ontzorgen.
Jolina Broesder schetste de arbeidsmarkt Sport, de initiatieven en samenwerking.
www.werkenindesport.nl is dit jaar als platform gecreëerd als de plek voor alle actualiteit, informatie, helpdesk, HR-produkten en diensten over werken en werkgeverschap binnen de sportbranche. Sportwerkgever.nl en Samen Presteren (het arbeidsmarktfonds Sport) zijn hieraan direct gekoppeld.
Voor individueel advies aan sportorganisaties en doorverwijzing zijn de accountmanagers van de WOS en NOC*NSF beschikbaar.

Voorbeelden en initiatieven

Tijdens het Kennisdiner zijn met korte interviews voorbeelden en initiatieven in de sport belicht:
Arbeidsmarktfonds Samen Presteren (Jan Kossen voorzitter arbeidsmarktfonds Samen Presteren); opzetten van performance (Jan Kossen directeur KNZB); proces organisatieverandering en doorlopen proces strategische personeelsplanning (Theo Fledderus directeur JBN); Jong Oranje (Marjolijn Spoorenberg, mede-initiatiefnemer en werkzaam adviseur van WOS); HR beleid voor vrijwilligers (Jaap Wals directeur KNGU); werven en selecteren van bestuurders (Bernadette Kester voorzitter NADB); Sport Mobiliteits Centrum (André Preijde, directeur Huis van de Sport); NL Sporter (voorzitter Sjoerd Hamburger); consequenties nieuwe wetgeving en regelingen (Martien Louwers adviseur Public Affairs NOC*NSF). 

“Ik hoop dat bonden merken dat er veel is om in te zetten bij de opgaven die ze hebben en dat ze niet steeds zelf het wiel opnieuw uit te hoeven vinden!”, aldus Theo Fledderus, directeur Judobond.

Anton Binnenmars (directeur Werkgevers in de Sport) en Erik Lenselink (manager Sportontwikkeling NOC*NSF en bestuurslid Werkgevers in de Sport) sloten het kennisdiner af met een terugblik op de initiatieven in de sport en de laatste actualiteiten in de CAO Sport en Sociaal contract.