Vrijdag 20 maart 2015

Inspirerende start denktank Dialoog

Hoe kan in de sportsector de dialoog tussen medewerker en leidinggevende over duurzame inzetbaarheid worden versterkt? Met deze vraag is de denktank Dialoog van Samen Presteren, het arbeidsmarktfonds voor de sport, op 3 maart jongstleden enthousiast van start gegaan. De denktank bestaat uit een twintigtal vertegenwoordigers van zowel grotere als kleinere sportorganisaties (waaronder HRM-adviseurs, leidinggevenden en leden van OR en/of PVT). Samen met Diana Lettink en Karin Jettinghoff (adviseurs CAOP) zullen zij in korte tijd een aantal praktische, op de sector afgestemde instrumenten ontwikkelen om de dialoog te versterken.

Lees meer over de eerste inspirerende bijeenkomst op sportwerkgever.nl.