Donderdag 06 november 2014

Instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen

De ondernemingsraad heeft tot op heden in bepaalde gevallen niets te zeggen over een wijziging in pensioenafspraken voor de werknemers. Eerder dit jaar diende staatssecretaris Klijnsma een adviesaanvraag over dit onderwerp in bij de SER. Die adviseerde de Wet op de ondernemingsraden zodanig aan te passen dat de OR instemmingsrecht heeft over ieder voorgenomen besluit van de ondernemer tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder. Het kabinet neemt dit advies over.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl.