Woensdag 21 maart 2018

Intervisie bijeenkomsten

Ben jij benieuwd hoe collega’s van anders sportorganisaties vraagstukken oplossen? Wil je andere mensen kritisch laten mee denken in de uitdagingen die jij ervaart? Vind je het leuk om iemand nieuwe inzichten mee te geven? Misschien is intervisie dan wel iets voor jou!

Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerde manier om in een groepssamenstelling elkaar te coachen om zo een specifiek werk- of privévraagstuk op te lossen. Bv. Hoe krijg ik draagvlak en een actieve houding bij iemand binnen een project of hoe ga ik om met mijn rol als mensen een ander verwachtingspatroon hebben? Hierbij gaat het vooral om het stellen van vragen waarbij de persoon die de case inbrengt centraal staat. Het is een effectieve manier om met elkaar te reflecteren op en door te praten over situaties die je bezig houden of waar een doorbraak wenselijk is. Met doorvragen en verkennen van alternatieven kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

Voordelen

Intervisie heeft grote voordelen boven iedere andere vorm van leren. De belangrijkste zijn:

  • systematische feedback
  • vergroten probleemoplossend vermogen
  • frisse blik
  • krachtiger dan opleiding of werkinstructie
  • Praktijkgericht

Externe begeleiding

Vanuit Werken in de Sport kunnen we de eerste bijeenkomsten laten begeleiden door een externe persoon die de systematiek goed kent. Dit kan ook indien het een interne intervisiegroep binnen een organisatie is. Daarna is het aan de groep zelf om invulling te geven aan de organisatie en frequentie van de bijeenkomsten.

Voor wie?

Intervisie kan voor elke werknemer in de sportwereld een meerwaarde zijn. In welke fase van je ontwikkeling of functie je ook bevindt. We houden bij de groepssamenstelling zoveel mogelijk rekening met de functie en de locatie. Zo krijg je een groep die elkaar perfect aanvult en de afspraken eerder in de agenda’s passen.

Kosten

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de intervisie. Alleen je eigen tijd en motivatie wordt gevraagd.

Ervaringen met Intervisie

“Intervisie geeft me in een veilige en vertrouwde setting de mogelijkheid om mijn blinde vlekken zichtbaar te maken en situaties of vraagstukken vanuit verschillende perspectieven waar te nemen. Door de verdiepende vraag achter de vraag die wordt gesteld helpt het om diepgewortelde patronen of verwachtingen te doorzien en er anders mee om te gaan zodat een ander resultaat of proces gerealiseerd wordt. Soms maakt intervisie ook kwetsbaar, en juist door het kunnen en mogen tonen van die kwetsbaarheid, helpt het bij het oplossen of omdenken van situaties. Kortom: outside your comfort zone is where the magic happens. En intervisie is een uitstekend middel om buiten de gebruikelijke box te denken.”
Rianne Mulder - Accountmanager - NOC*NSF

Aanmelden

De methodiek van de intervisie kun je zelf toepassen met je collega’s binnen je team, organisatie of werklocatie. Het is echter nog leerzamer als je dit doet met collega’s van andere organisaties binnen de sport. Om dit te organiseren willen wij graag een handje helpen.

Wil je een keer deelnemen aan intervisie? Ben je op zoek naar een intervisiegroep die frequent bij elkaar komt of heb je een intervisiegroep die nog open plekken heeft of begeleiding zoekt?

Meld je dan via info@werkenindesport.nl. Wij proberen hierin maatgericht het vraag en aanbod te matchen.