Dinsdag 15 september 2020

Introductie ‘Besturen in de Sport’

Als nieuwe bestuurder bij een sportbond heb je niet alleen te maken met een taak en verantwoordelijkheid binnen de eigen sport. Je wordt ook onderdeel van het netwerk van bijna 500 landelijke sportbestuurders en NOC*NSF. Om van elkaar te leren en wegwijs te worden in het landschap van organisaties die de landelijke sport besturen, organiseren wij vier maal per jaar een introductiebijeenkomst, voorafgaand aan ledenberaad en ALV.

Tijdens de Introductie ‘Besturen in de Sport’ maken (nieuwe) bondsbestuurders kennis met de sportsector en leren zij hoe de sport georganiseerd is. Tevens wordt dieper ingegaan op de materie van Goed Sportbestuur, de strategische cyclus van sportbonden, financiering van de sport en de hedendaagse ontwikkelingen in de sport. Aansluitend aan de introductie is altijd de mogelijkheid om aan te sluiten bij een ledenberaad of ALV van NOC*NSF.

Data en locaties

De eerstvolgende Introductie is gepland op 16 november 2020 in Hotel en Congrescentrum Papendal. Indien de coronamaatregelen een fysieke bijeenkomst niet toestaan, zal deze Introductie digitaal worden aangeboden.

Kosten: Voor de introductiebijeenkomst vragen wij een vergoeding voor eten, locatie, materialen en het boek ‘Routeplanner voor Verenigen’ à €75,- ex BTW (zonder boek € 40,-) per deelnemer.

Maatwerk

Op basis van de introductiemodule kan een maatwerksessie aangeboden worden. Bijvoorbeeld als onderdeel van een strategische dag met het bestuur/bondsraad, als leergang voor landelijke bestuurders, of bij de invoering van een nieuw besturingsmodel. Hiervoor kunt u contact opnemen met Huibert Brands, adviseur Bestuurlijke Ontwikkeling (huibert.brands@nocnsf.nl / 06-53965354) of je accountmanager.

Doelgroep

Het is een meerwaarde voor nieuwe bestuurders bij sportbonden om in de eerste maanden na hun aantreden uitgebreid kennis te maken met de structuur van de sportwereld en de specifieke uitdagingen die hierbij komen kijken. Uiteraard zijn zittende bestuurders op zoek naar meer achtergrond ook van harte welkom. Daarnaast is deze introductie ook interessant voor leden van atletencommissies, bondsraden en bestuurders van andere landelijke sportorganisaties.

Doel

De deelnemers zijn na het volgen van de introductie bekend met de werking en financiering van de georganiseerde sport, de vereniging NOC*NSF en wat er van sportbestuurders verwacht wordt. Bovendien wordt kennis gemaakt met bestuurders van andere bonden en is er de mogelijkheid om te klankborden over de uitdagingen en ontwikkelingen van het bestuurlijke vak.

Programma

De brede aspecten van besturen in de sport worden vanuit verschillende thema’s uitgebreid behandeld, o.a.:

  • De werking van de sport; de Sportagenda, de structuur van de sport, governance van sportbonden en NOC*NSF, subsidies van Lotto en VWS.
  • Het besturen in de sport; de code Goed Sportbestuur, besturingsmodellen van sportbonden, strategische cyclus van sportbonden en ontwikkelingen in de sport.
  • Goed besturen; samenstelling van het bestuur, bestuursevaluatie, de ontwikkeling en uitdagingen van de bestuurder.

Tijdens de bijeenkomst is vooral veel ruimte voor interactie en vragen, achtergrond en detail informatie wordt via het boek en het materiaal meegegeven.

Ervaringen

Bestuursleden die hebben deelgenomen ervaren de module als een waardevolle aanvulling op hun introductie als nieuwe bestuurder binnen de sport. Roland Reget (Bestuurslid bij de NADansB): “Ik beveel de cursus aan bij mijn collega-bestuurders om inzicht te krijgen in de sportwereld en de NOC*NSF organisatie”. Naast de opgedane kennis over de werking en het besturen van de sport zien bestuurders meerwaarde in het delen van ervaringen met collega bestuurders en het sparren over uitdagingen waar een bestuurder tegen aanloopt op bestuurlijk en persoonlijk vlak. Marloes van Heteren (Bestuurslid bij de Badminton Nederland): ‘’Het is een leerzame cursus en heel interessant om interactief met andere sportbestuurders van gedachten te wisselen’’.

Aanmelden

Inschrijven is tot 5 dagen voor de bijeenkomst mogelijk via deze link.