Woensdag 24 augustus 2016

Inzet van arbeid na het vervallen van de VAR

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) vervangt sinds 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR); ondernemerschap mag, maar is niet meer een vereiste. Voor extra arbeid kunt u niet meer ‘veilig’ handelen door een overeenkomst van opdracht te sluiten met een ondernemer die over een VAR WUO beschikt. Door de Wet DBA moet u voortaan vooraf – gezamenlijk met uw opdrachtnemer – beoordelen of de samenwerking niet is te beschouwen als een arbeidsovereenkomst (gezag, arbeid, loon).

Lees het hele artikel Inzet van arbeid na het vervallen van de VAR op sportwerkgever.nl.