Vrijdag 03 oktober 2014

iPad toch geen computer

Eerder dit jaar oordeelde een rechter dat een iPad geen communicatiemiddel maar een computer is. Om als werkgever de iPad onbelast te mogen verstrekken aan werknemers moesten zij hem daarom voor meer dan 90% zakelijk gebruiken. Eind september is in hoger beroep echter geoordeeld dat een iPad toch als communicatiemiddel moet worden beschouwd. Verstrek je onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen een iPad aan je werknemers, dan mag dat dan ook onbelast als de werknemer de iPad voor meer dan 10% zakelijk gebruikt. Vanaf 1 januari 2015 vervalt het fiscale onderscheid tussen computers, smartphones en tablets in zijn geheel en geldt niet langer een zakelijke gebruikseis.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl.