Maandag 23 januari 2017

Is een arbeidsmarkttoeslag pensioengevend?

Een arbeidsmarkttoeslag kan als extra beloning worden ingezet bij het werven of behouden van medewerkers wanneer sprake is van arbeidskrapte. De vraag is of de arbeidsmarkttoeslag pensioengevend is.

Het is een tijdelijke toeslag die vaak één jaar van toepassing is, waarna jaarlijks wordt beoordeeld (afhankelijk van de dan geldende situatie op de arbeidsmarkt) of de toeslag opnieuw tijdelijk wordt toegekend.

Lees verder op sportwerkgever.nl.