Donderdag 05 oktober 2023

Is Nederland beweegvriendelijker geworden?

Het Mulier Instituut brengt in kaart hoe beweegvriendelijk Nederland is. Dat doet ze met de Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving (KBO). In 2022 scoort Nederland daarop hoger dan in 2020, blijkt uit de nieuwe cijfers.

De KBO zegt iets over de beweegvriendelijkheid van de omgeving. Voor de KBO brengt ze de aanwezigheid en bereikbaarheid in kaart van:

  • recreatief groen en water;
  • sportaccommodaties;
  • sport- en speelplekken in de openbare ruimte;
  • dagelijkse voorzieningen.

Hogere score dan in 2020

Nederland scoort gemiddeld 65 van de 100 punten op de KBO. Dit is vijf punten hoger dan in 2020. De stijging komt door hogere scores op de nabijheid van voorzieningen  (+ 22 punten) en de aanwezigheid van sport- en speelplekken in de openbare ruimte (+ 5).

Veel hoge scores in de Randstad

Gemeenten met KBO-scores van 70 punten of meer zijn vooral in de randstad te vinden. Maar er zijn ook clusters van gemeenten die hoog scoren in andere delen van het land, zoals in Noord-Brabant en in Gelderland.

Stedelijke gemeenten scoren hoger

Gemeenten met een hoge stedelijkheid scoren hoger op de KBO. Stedelijkheid gaat over het aantal adressen per vierkante kilometer. Gemeenten krijgen op basis daarvan een score van 1 (niet stedelijk) tot en met 5 (zeer sterk stedelijk). Zeer sterk stedelijke gemeenten scoren in 2022 gemiddeld 71 punten. Niet-stedelijke gemeenten scoren gemiddeld 51 punten.

Een hogere stedelijkheid hangt samen met hoe dichtbij voorzieningen en faciliteiten zijn. De stedelijkheid legt dus (deels) uit waardoor KBO-scores hoger of lager zijn.

Kenmerken van beweegvriendelijke gemeenten

Mulier Instituut heeft naar verschillende kenmerken van gemeenten gekeken om zo meer te weten te komen over kenmerken van beweegvriendelijke gemeenten. Zo hebben we de KBO-scores uitgesplitst naar gemeentegrootte, VSG-regio, en krimp- en anticipeerregio’s. Deze cijfers zijn te vinden in de factsheet. In het bijbehorende rapport zijn ook verklaringen te vinden waarom cijfers verschillen.

Veranderingen die voor hogere KBO-scores zorgen

In het rapport heeft Mulier Instituut geanalyseerd wat een verandering in KBO-scores kan verklaren. Aan de hand van enkele casussen kijkt ze hoe ingrepen in de openbare ruimte van invloed zijn op de beweegvriendelijkheid. Dit doet ze door te kijken naar vijf voorbeelden van buurten waar de score hoger of lager is geworden.

Lees alle cijfers in de factsheet ‘Hoe beweegvriendelijk is Nederland?’. Meer achtergrond en verklaringen leest u in het rapport ‘Wordt Nederland beweegvriendelijker?’.

Bron: Mulier Instituut