Maandag 25 februari 2019

Je arbeidsvoorwaarden

Het vastleggen van afspraken in een overeenkomst (je arbeidsvoorwaarden) geeft duidelijkheid vooraf, maar helpt ook toekomstige geschillen voorkomen. Als een arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt overeengekomen is er sprake van een arbeidscontract.

Arbeidscontract CAO Sport

Werk je bij een sportorganisatie die onder de CAO Sport valt? De spelregels voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst zijn dan hierin vastgelegd. De CAO Sport is een overeenkomst tussen Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakbonden (FNV Sport, De Unie en CNV Dienstenbond), waarin arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die bij de individuele arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen. De arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Sport zijn minimumvoorwaarden. Het staat je werkgever vrij om aanvullende afspraken te maken, die hij in een arbeidscontract vastlegt.

Belangrijk onderdeel voor jou als werknemer is natuurlijk je salaris. Bekijk de CAO Sport Salarisschalen.

Arbeidscontract overig

Valt je werkgever niet onder de CAO Sport (of een andere cao), dan moet je arbeidscontract aan een minimaal aantal eisen voldoen. Zorg altijd voor een schriftelijke vastlegging om miscommunicatie te voorkomen. De WOS heeft voorbeeldcontracten voor sportorganisaties opgesteld, waar je werkgever gebruik van kan maken.