Vrijdag 06 september 2019

Je resultaat telt

Als werknemer in de sport krijg je steeds vaker te maken met een werkgever die werkt volgens de principes van performance management; je wordt gestuurd en soms zelfs beloond op basis van je resultaten. Dat klinkt misschien best spannend, maar biedt in feite veel voordelen.

Het meten en evalueren van prestaties is een gegeven dat in de sport wel bekend is. Het bereikt nu in toenemende mate ook de werkvloer. Je kunt gestuurd worden op je competenties, je resultaten en/of je prestaties. Vaak komen deze onderdelen terug in je functionerings- en beoordelingsgesprekken. Je maakt vooraf afspraken met je werkgever over waar je naar toe werkt en wat je binnen een bepaalde periode bereikt wilt hebben. Tussentijds volgt er vaak een evaluatie en aan het einde van de periode wordt nogmaals bekeken waar je nu staat. Soms wordt er ook een beloningssysteem gekoppeld aan je prestaties. Dat hoeft niet altijd op basis van harde cijfers te zijn, maar is vaak ook gekoppeld aan een competentie waarin je je hebt ontwikkeld. Je hebt bijvoorbeeld beter leren presenteren.

Spannend

Om ‘afgerekend’ te worden op je resultaat klinkt misschien best spannend. Wellicht werk je al lange tijd voor dezelfde organisatie en heb je altijd hard gewerkt en is je werkgever in het algemeen tevreden over je. Maar nu wordt er opeens naar je prestaties gekeken in het licht van een (nieuwe) organisatiedoelstelling: in hoeverre draag je daar aan bij? Je doet je werk goed, maar ben je wel met de goede werkzaamheden bezig? Je hebt je in de sport bijvoorbeeld altijd veel beziggehouden met ondersteuning van clubs. Maar nu je sportbond zich richt op ledengroei wordt de aandacht verlegd van de club naar de sporter. Dat vraagt misschien andere vaardigheden van je, waar je in moet groeien en waar je vervolgens op wordt beoordeeld.

Veel voordelen

Als je hiermee te maken hebt of krijgt, bedenk je dan dat deze resultaatgerichte systematiek ook veel voordelen voor je biedt. Het kan duidelijk sturing geven aan je werk: je weet nu heel concreet waar je aan en naar toe werkt en krijgt inzicht in je eigen presteren. Je weet bovendien waar je aan toe bent, doordat je vooraf al weet waar je op beoordeeld zult worden. Met deze gegevens kun je richting geven aan het ontwikkelen van je competenties en daar je persoonlijke ambities een plaats binnen geven. In de sport wordt ook vaker gekeken of, gebaseerd op de gemeten resultaten en competenties, mensen eigenlijk wel op de juiste plaats zitten. Misschien betekent het een stap naar een andere functie of zelfs organisatie waar je veel beter op je plaats zit. Natuurlijk is het ook een kans om in gesprek te komen met je leidinggevende. Vaak wordt er ook een opleidingsbudget vastgesteld wanneer wordt gewerkt volgens de principes van performance management. Daar kun je als werknemer dan ook aanspraak op maken met behulp van inzicht in je resultaten.