Vrijdag 16 februari 2018

Jonge vrouwen relatief vaak vermoeid door werk

In 2016 gaf ruim 18 procent van de vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar aan last te hebben van psychische vermoeidheid door het werk. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich emotioneel uitgeput door het werk, zwaar vermoeid of leeg aan het eind van een werkdag. Vrouwen in andere leeftijdsgroepen en mannen voelen zich psychisch minder vaak vermoeid. Dat melden het CBS en TNO op basis van onderzoek.

Van alle werknemers van 15 tot 75 jaar had bijna 15 procent last van werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten), vrouwen iets vaker dan mannen. Vermoeidheidsklachten komen meer voor naarmate het aantal gewerkte uren in een week hoger is. Daarnaast hebben alleenstaanden vaker dergelijke klachten dan mensen die samenleven met een partner, kinderen of beide.

Jonge vrouwen vaakst psychisch vermoeid door werk

Het aandeel werknemers met psychische vermoeidheidsklachten door werk is groter onder 25- tot 35-jarigen dan in de andere leeftijdsgroepen. Dat werknemers van 25 tot 35 jaar vaker werkgerelateerde vermoeidheid rapporteren, hangt onder meer samen met de arbeidsduur en de gezinssituatie. Zij hebben gemiddeld een langere werkweek en zijn ook vaker alleenstaand. In vrijwel alle leeftijdsgroepen kampen vrouwen vaker met psychische vermoeidheid ten gevolge van het werk dan mannen. Vrouwen van 25 tot 35 jaar hebben het vaakst dergelijke klachten. Van vrouwen in deze leeftijdscategorie had ruim 18 procent vermoeidheidsklachten, tegen 16 procent van de mannen.

Bron: CBS, TNO

Vaker snel of hard werken en minder zelfstandigheid

Dat vrouwen vaker dan mannen last hebben van psychische vermoeidheid hangt ermee samen dat zij vaker extra hard of erg snel moeten werken, of heel veel werk moeten verrichten. Ook zien zij minder vaak dan mannen mogelijkheden om zelfstandig te beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd, of om zelf de volgorde of het tempo van de werkzaamheden te bepalen. Vrouwen werken vaker dan mannen in de gezondheidszorg en in het onderwijs, waar relatief veel werknemers onder druk moeten werken en een geringe autonomie ervaren.

Situatie in de sport

Ook in de sport ervaren medewerkers weleens klachten door het werk, maar uit het onderzoek van CBS/TNO blijkt dat de klachten minder vaak voorkomen dan gemiddeld. Zo komen burn-outklachten bij 12,5 procent van de medewerkers in de sport voor, terwijl dit gemiddeld bij 14,6 procent van de medewerkers is. Toch zijn er ook bij de werknemers in de sport risico's. Ze ervaren gemiddeld een lagere zelfstandigheid in hun werk, zijn vaker emotioneel betrokken bij hun werk en ruim 30 procent voelt zich minstens enkele keren per maand leeg aan het eind van de werkdag. 

Wat kan je werkgever doen?

In de Arbocatalogus voor de Sport is beschreven hoe je werkgever samen met jou werkdruk kan herkennen en aanpakken. Oplossingen variëren van handiger plannen en organiseren tot elkaar aanspreken op signalen of het toepassen van de jaarurensystematiek. Wat in de praktijk het beste werkt, is afhankelijk van de situatie. Er is een uitgebreid stappenplan met bijbehorende werkvormen voorhanden om mee aan de slag te gaan. Lees ook de ervaringen van NOC*NSF, waar een merkbare stijging van stressklachten reden is om een stevig vitaliteitsbeleid te voeren.