Dinsdag 21 juni 2016

Kennis en vaardigheden van buurtsportcoaches

Als buurtsportcoach ben je in uiteenlopende rollen actief en word je met veel verschillende opdrachten ‘voor de leeuwen gegooid’. Maar welke kennis en vaardigheden ontwikkel je daar eigenlijk mee? Om daar meer zicht op te krijgen, startten Kenniscentrum Sport en de WOS de pilot EVC-traject (Erkennen van Verworven Competenties) voor buurtsportcoaches. Drie deelnemers vertellen over hun ervaringen met het traject.

 

Compententies

Ben jij één van de inmiddels 5.000 buurtsportcoaches in Nederland, dan speel je een grote rol bij sport- en beweegactiviteiten in wijken en gemeenten. Misschien ben je ook benieuwd naar welke vaardigheden je ontwikkeld hebt als buurtsportcoach. Want dat het verder gaat dan alleen het begeleiden van sportactiviteiten is wel duidelijk. Je bent een spin in het web, neemt deel aan overleg en hebt contact met uiteenlopende organisaties en nog veel meer verschillende mensen. Hoe kun je al die activiteiten vertalen in competenties? En hoe maak je dat vervolgens aantoonbaar voor de buitenwereld?

Het evc-traject

Het evc-traject ziet er stapsgewijs als volgt uit: Na een intakegesprek met een assessor van de erkende certificeerder Certiforce bouw je aan je portfolio met alle mogelijke bewijzen voor de kennis en vaardigheden die je door opleiding of werkervaring verworven hebt. De assessoren voeren gesprekken op de werkplek en beoordelen het portfolio aan de hand van het beroepscompetentieprofiel voor de buurtsportcoach. Daarna ontvangen de deelnemers een Ervaringsrapportage en -certificaat. Wie wil kan dit certificaat voorleggen aan een onafhankelijke examencommissie om zo ook nog eens het branchecertificaat Buurtsportcoach te verkrijgen. Mocht je nog niet aan alle onderdelen voldoen, dan is bijscholing-op-maat mogelijk. Meer informatie over de beschikbaarheid van het EVC-traject volgt zodra de pilot volledig is afgerond.