Woensdag 03 mei 2023

Kinderen van migranten sporten en bewegen vaker dan hun ouders

Volwassen kinderen van migranten lijken in hun sportgedrag meer op mensen zonder migratieachtergrond dan op hun ouders. Dit concludeert het Mulier Instituut uit data over sport- en beweegdeelname in Nederland over de periode 2001-2020. 

Beweeggedrag verschilt naar herkomstland migranten

Deze conclusie geldt voor in Nederland geboren volwassenen van wie een of beide ouders afkomstig zijn uit de vijf traditionele migratielanden (Indonesië, Suriname, Turkije, Marokko, voormalige Nederlandse Antillen), uit Europa én uit overige landen. Wel verschilt het sport- en beweeggedrag van migranten tussen herkomstlanden en -gebieden. Migranten uit de traditionele migratielanden sporten het minst vaak wekelijks en voldoen het minst vaak aan de beweegrichtlijnen.

Relaties met leeftijd, opleiding en geslacht

Het opleidingsniveau en de leeftijd van mensen zijn sterk van invloed op hun sport- en beweeggedrag. Ook geslacht kan een rol spelen: vooral onder (kinderen van) migranten uit niet-Europese landen sporten en bewegen vrouwen minder dan mannen.

Sporter met migratieachtergrond vaker naar sportschool

Sportende (kinderen van) migranten hebben vaker een abonnement bij een sportaanbieder dan sporters zonder migratieachtergrond. Bijvoorbeeld van een sportschool. Ze zijn juist minder vaak lid van een sportvereniging. Naast fitness zijn onder meer voetbal, vechtsport en yoga relatief populaire sporten onder (kinderen van) migranten.

Achtergrond en data

De uitkomsten zijn gebaseerd op een analyse van de Gezondheidsenquête van het CBS (18+). Dit zijn de data voor de officiële cijfers voor sport- en beweegdeelname in Nederland. Voor de analyse sluiten we aan bij veranderde richtlijnen in (overheids-)onderzoek naar mensen met een migratieachtergrond. Op basis van een enigszins vergelijkbare sportinfrastructuur/-deelname en de generatie onderscheiden we zeven groepen:

  • Nederlands; 
  • geboren in Europa;
  • kind van ouder(s) geboren in Europa;
  • geboren in een ’traditioneel’ migratieland (Suriname, Turkije, Marokko, voormalige Nederlandse Antillen en Indonesië);
  • kind van ouder(s) geboren in deze landen;
  • geboren in een ander land;
  • kind van ouder(s) geboren in een ander land.

Lees meer in het factsheet ‘Sport- en beweeggedrag naar migratieachtergrond’. 

Bron: Mulier Instituut