Woensdag 18 juli 2018

Knelpunten sectorindeling per direct aangepakt

Vooruitlopend op de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft minister Koolmees van SZW een drietal maatregelen aangekondigd om versneld knelpunten aan te pakken die de Belastingdienst ervaart bij de uitvoering van de sectorindeling. 

Welke maatregelen dat zijn en wat de redenen van de minister zijn om hiertoe te besluiten lees je hier