Donderdag 11 januari 2018

KNZB: “Jong en oud moet nadenken over duurzame inzetbaarheid”

Bij de KNZB was het thema duurzame inzetbaarheid nog onbekend. Door deelname aan de Next Step en de inzet van WOS en Bewegen Werkt begint het nu steeds meer lading en nut te krijgen. “Het opent ogen en deuren”, zegt Nicole Hoogwerf.

Duurzame inzetbaarheid is een precair onderwerp, merkt Nicole Hoogwerf, directeur van de KNZB. “Het is ook niet meteen een sexy thema, maar o zo nodig. Medewerkers zijn vaak een beetje op hun hoede als je het ter sprake brengt. Maar de wereld verandert, ook onze bond. Het is goed om te kijken hoe toekomstbesten-dig je bent als medewerker en uiteraard ook als organisatie. The Next Step is een mooie eerste aanzet. Het geeft ons inzichten waarmee we in de toekomst nog veel verder moeten gaan. Het moet onderdeel worden van onze vier jaarlijkse gesprekken, die we toch al voeren vanwege de invoering van prestatiegericht belonen.”

Lees verder op sportwerkgever.nl.