Vrijdag 28 maart 2014

Kwart werknemers futloos

Een kwart van de werkenden in Nederland heeft niet genoeg energie om elke dag te werken. Opvallend is dat niet per definitie oudere maar juist jongere collega’s moeite hebben om elke dag fit naar hun werk te gaan. De helft (49%) van de vermoeide werkers is jonger dan 35, een derde zelfs onder de 30. Dit blijkt uit een onderzoek onder 810 werkenden door Blauw Research in het kader van de Randstad Werkmonitor.

Sporten leidt tot beter werken

De meeste werkenden (55 procent) in ons land zijn ervan overtuigd dat regelmatig sporten positief uitwerkt op de prestaties op de werkvloer. Vooral hoger opgeleiden en jongeren vinden dit. Hoewel 88 procent van de werkenden vindt dat gezond en fit blijven je eigen verantwoordelijkheid is, blijken relatief veel werkgevers graag het beslissende zetje te geven. Een derde van de werknemers (35 procent) krijgt van de werkgever (korting op) sportfaciliteiten aangeboden en één op de vijf werknemers (19 procent) mag zelfs onder werktijd sporten. Steeds meer werkgevers zien dan ook het belang van vitaliteitsmanagement in.