Maandag 14 december 2015

Laagste aantal werklozen na baanverlies sinds begin crisis

Er bestaat de laatste jaren meer angst om na baanverlies niet meer aan een nieuwe baan te geraken. Maar het tij lijkt nu weer te keren, het aantal mensen dat in het derde kwartaal werkloos is geworden na het verlies van hun baan is dit jaar het laagst sinds het begin van de economische crisis in 2008. Het gaat om 95 duizend personen. Dat is 1,1 procent van alle werkenden. Dit meldt het CBS.

Van de mensen die een kwartaal eerder nog werkzaam waren en werkloos zijn geworden na het verlies van hun baan is een derde 45 jaar of ouder. Bijna 30 procent is lager opgeleid en 43 procent heeft een opleiding op middelbaar niveau. Iets meer mannen dan vrouwen werden werkloos na baanverlies.

Minder flexwerkers werkloos

Meer dan de helft van de mensen die werkloos werden had voorheen een flexibele arbeidsrelatie. Het gaat om 59 duizend personen. De kans om werkloos te worden is hoger voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie dan voor degenen met een vaste arbeidsrelatie of zelfstandigen. Dat geldt vooral voor uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract dat korter duurt dan een jaar. Wel is er een daling te zien in het percentage flexwerkers die werkloos zijn geworden. In het derde kwartaal van 2015 werd 3,1 procent van de flexwerkers werkloos, in 2014 was dit nog 3,5 procent. Het percentage zelfstandigen die werkloos werden is ten opzichte van een jaar eerder juist licht gestegen.

Belangrijkste redenen baanverlies zijn vervallen van werk en aflopen tijdelijk contract

Van diegenen die in het derde kwartaal van 2015 hun baan verloren en werkloos werden, gaf ruim 35 procent als reden aan dat het werk was komen te vervallen. Een ongeveer even groot deel noemde als reden dat het tijdelijk contract verlopen was. Andere redenen voor het beëindigen van de baan waren het starten van een opleiding of studie (11 procent) of een arbeidsconflict (5 procent).

Op zoek na baanverlies

Ben je je baan kwijtgeraakt, dan wil je vast liefst zo snel mogelijk weer aan de slag. Maar waar begin je? Misschien is het al een hele tijd geleden dat je hebt 'moeten' solliciteren en weet je niet waar je moet zoeken, wat je wilt en wat je kunt. Als je in de sport wilt werken ben je bovendien niet de enige, want de sportsector heeft een grote aantrekkingskracht. Misschien bevinden er zich mensen in je netwerk die je verder kunnen helpen. Of kun je vanuit een vrijwilligersfunctie verder komen. Het helpt natuurlijk ook als je cv er verzorgd en up-to-date uitziet. En mag je eenmaal op sollicitatiegesprek, dan kun je daarbij ook wat tips gebruiken. Lees deze artikelen maar eens, ze kunnen je helpen:

Beweeg mee, ontwikkel jezelf!

Op sollicitatiegesprek

Succesvol netwerken

Je cv als visitekaartje

Kansen in kleine banen en combinatiefuncties