Dinsdag 13 september 2016

Langer kraamverlof voor partners

Als je samen met je partner een kind krijgt, heb je straks recht op vijf dagen betaald verlof. Dat is drie dagen meer dan nu het geval is. Dat staat in een wetsvoorstel dat op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de ministerraad is aanvaard.

1 januari 2019

Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat vijf dagen kraamverlof voor partners het uitgangspunt wordt en er geen financiële belemmeringen zijn om dit verlof op te nemen. Het kraamverlof wordt via de werkgever aangevraagd bij het UWV. Daarnaast dient het UWV de beschikking te krijgen over de benodigde persoonsgegevens. De regeling kan vanaf 1 januari 2019 worden uitgevoerd.

Huidige situatie

Nu hebben partners recht op twee dagen betaald kraamverlof en aansluitend drie dagen ouderschapsverlof. Dat ouderschapsverlof is veelal onbetaald waardoor er minder vaak gebruik van wordt gemaakt. Het langere kraamverlof biedt je als partner de mogelijkheid om te wennen aan de aanwezigheid van jullie kind, de nieuwe gezinssamenstelling en de zorgtaken die daarbij horen. Onderzoek toont aan dat partners die direct na de geboorte van hun kind verlof nemen, over het algemeen later meer betrokken zijn bij de opvoeding.