Woensdag 29 maart 2017

Levenlanglerenkrediet: op latere leeftijd blijven ontwikkelen

Met ingang van studiejaar 2017 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onder bepaalde voorwaarden geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

Deze maatregel; het ‘levenlanglerenkrediet’, wordt ingevoerd om mensen in staat te stellen zich tot op latere leeftijd te blijven ontwikkelen. De regeling gaat op 1 augustus 2017 in voor het middelbaar beroepsonderwijs en op 1 september 2017 voor het hoger onderwijs. Vanaf juni 2017 is het mogelijk om het levenlanglerenkrediet bij DUO aan te vragen.

Lees verder op sportwerkgever.nl.