Maandag 26 juni 2017

Lobke Mentrop vertrekt bij de WOS

Lobke Mentrop, directeur van Werkgevers in de Sport (WOS) heeft in overleg met het WOS-bestuur besloten om de WOS te verlaten. De WOS gaat op korte termijn op zoek naar een nieuwe directeur.

Mentrop: “Na zevenenhalf jaar, waarvan tweeënhalf jaar als directeur met veel inzet, passie en plezier bij de WOS te hebben gewerkt, is het tijd voor mij om iets anders te gaan doen. De afgelopen jaren hebben wij met elkaar invulling gegeven aan de strategie Koers Vooruit en ligt er een mooi meerjarenbeleidsplan. Ik draag dan ook graag het stokje over om de WOS de nieuwe periode in te leiden. Ik wens een ieder veel succes in de toekomst en dank onze leden en samenwerkingspartners voor de mooie samenwerking en het vertrouwen.”

WOS heeft de kennis en ervaring

Het WOS-bestuur gaat op zoek naar een passende vervanger. Mentrop: “Ik heb heel veel vertrouwen in een toekomst waarin mijn collega’s van de WOS de werkgeversbelangen optimaal blijven behartigen. Werkgevers in de Sport heeft de kennis en de ervaring om sportorganisaties te ondersteunen om de beste sportwerkgever te zijn.”

De WOS bedankt Lobke voor haar betrokkenheid en inzet en wenst haar veel succes in de toekomst.