Donderdag 09 oktober 2014

Loon weer doorbetalen na twee jaar ziekte

Een werknemer heeft bij ziekte gedurende twee jaar recht op doorbetaling van zijn loon. Dit zal in de regel 70% of 100% van het laatst verdiende salaris zijn. Pas je als werkgever de functie van een werknemer tijdens zijn re-integratie echter structureel aan, dan kan opnieuw een loondoorbetalingsplicht van twee jaar ontstaan. De rechter kan dan namelijk oordelen dat de passende werkzaamheden de bedongen arbeid zijn geworden.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl.