Vrijdag 20 september 2019

Maatregelen Prinsjesdag

De AOW-leeftijd stijgt minder snel, de scholingsaftrek verdwijnt en er komt een vrijstelling voor een werkgeversverzekering. Dat zijn enkele plannen voor 2020 die de regering op Prinsjesdag presenteerde rondom personeel. Al eerder was bekend gemaakt dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 ingaat. Welke gevolgen hebben deze maatregelen voor werkgevers en werknemers? 

De Kamer van Koophandel zette het op een rijtje. In het kort:

  • De WAB verkleint het verschil tussen flexibele en vaste werknemers. De wet maakt het aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen. Tegelijkertijd krijgen flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen.
  • Per 1 januari 2020 wordt de werkkostenregeling verruimd. Bij een loonsom tot € 400.000 mag de waarde van je vergoedingen 1,7 procent van de loonsom bedragen. Eerder was dit 1,2 procent. Hierdoor kan je als werkgever jaarlijks tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. Boven een loonsom van € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2 procent.
  • De AOW-leeftijd stijgt minder snel dan eerder werd verwacht. De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. De jaren daarop stijgt de pensioenleeftijd jaarlijks met 3 maanden tot hij in 2024 op 67 jaar komt. Vanaf dat moment zal de AOW-leeftijd mee blijven stijgen met de levensverwachting, maar minder snel dan eerder aangekondigd.
  • Per 1 januari 2020 vervalt de assurantiebelasting op verzekeringen die de financiële verplichtingen afdekken voor loondoorbetaling bij ziekte.
  • Je werknemers konden tot nu toe scholing aftrekken voor de inkomstenbelasting. Deze scholingsaftrek vervalt. In de plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie).

Uitgebreide informatie over de Rijksbegroting 2020 en de analyses en commentaren van AWVN-experts, toegespitst op de consequenties voor werkgevers, is ook te vinden op de website van werkgeversvereniging AWVN.

Foto: Valerie Kuypers