Woensdag 16 januari 2019

Mag jouw werkgever je aanspreken op ongezonde leefstijl?

Ziekteverzuim hangt sterk samen met je gezondheid. 53 procent van de Nederlanders vindt dan ook dat een werkgever een werknemer mag aanspreken op zijn of haar ongezonde levensstijl. Bij roken gaat het nog een stapje verder. Daarover geeft bijna 20 procent van de Nederlanders aan dat werknemers gedwongen mogen worden om te stoppen. Wat vind jij? 

Rodius deed onderzoek onder 1.100 werknemers. Uit het onderzoek blijkt ook dat 65 procent van de werkende Nederlanders vindt dat werkgevers persoonlijke hulp moeten bieden aan werknemers als hun privésituatie hierom vraagt. Zaken zoals roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik zijn belangrijke risicofactoren voor gezondheid en dragen bij aan een ongezonde levensstijl. Dit kan grote gevolgen hebben op de werkproductiviteit. Dit zien de ondervraagden ook. Lijdt het werk onder de gezondheidsproblemen van een werknemer, dan vindt 88 procent van de Nederlanders dat de werknemer dit bespreekbaar moet maken.

Hoog ziekteverzuim bij slechte gezondheid

Ziekteverzuim hangt sterk samen met de gezondheid van werknemers. Een slechte gezondheid kan namelijk een belemmering zijn om aan het werk te gaan. Het verzuim in het Nederlandse bedrijfsleven is over het algemeen laag, maar er is nog veel winst te behalen. Het gaat dan niet alleen om het bestrijden van fysieke gezondheidsproblemen, maar ook geestelijke gezondheidsproblemen. Denk hierbij aan burn-outs en depressies. De werkende Nederlander kan zich hierin vinden, aldus Rodius.

Wat vind jij?

Kun jij je daar ook in vinden? Als werknemer in de sport voel je zelf wellicht al een grotere verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl na te streven en uit te dragen. Gaat je werkgever te ver als hij je hierop aanspreekt, of vind je het juist fijn om deze stimulans te krijgen? En hoe zou het dan vorm moeten krijgen? De huidige wetgeving verbiedt het de werkgever in veel gevallen om zich te bemoeien met het privéleven van de werknemer. Bij ziekmelding mag je werkgever bijvoorbeeld niet vragen wat de klachten zijn. 

Lees ook:

Hoe vitaal voel jij jezelf?