Woensdag 16 november 2016

Maximum transitievergoeding 2017

​Het maximum voor de transitievergoeding (€ 75.000 bij inwerkingtreding van de Wwz en € 76.000 in 2016) wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen (MEV), afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000. De ontwikkeling van de contractlonen is in de MEV geraamd op 1,6%.

Lees verder op sportwerkgever.nl.