Woensdag 27 februari 2019

Medezeggenschap binnen je organisatie goed regelen

Medezeggenschap heeft betrekking op het uitoefenen van invloed op de (arbeids)omstandigheden, arbeidsrelatie en de organisatie door werknemers of andere direct betrokkenen. Het is een belangrijke voorwaarde om het sociaal beleid in sportorganisaties vorm te geven en om voldoende draagvlak onder werknemers te verkrijgen. Er kunnen verschillende middelen worden ingezet om de medezeggenschap vorm te geven, zoals een ondernemingsraad (OR), een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een personeelsvergadering. Ondernemingsoverschrijdend kan er ook nog sprake zijn van medezeggenschap door vakbonden, zoals door FNV Sport in de sportsector.

Nog lang niet in alle organisaties in de sport is een medezeggenschapsorgaan geïnstalleerd. Sommige organisaties weten niet goed hoe ze het aan moeten pakken. Bij anderen bestaat weerstand vanuit de gedachte dat het veel tijd kost of dat er bij elk besluit bemoeienis van een OR of PVT komt kijken. En bij (veel) anderen is het er gewoon nog niet van gekomen. Toch kan het veel voordelen opleveren. Het is een manier om samen met je werknemers op te trekken in de koers van je organisatie. Je creëert draagvlak voor je personeelsbeleid.

Weten of de medezeggenschap binnen je organisatie optimaal geregeld is of hoe je er invulling aan kunt geven? Kijk dan op sportwerkgever.nl.