Dinsdag 21 juli 2015

Meedenken in een bondsbestuur

Op, tijdens en na afloop van de inspiratiedag over de transitie in de sport op 7 juli jl. in Amsterdam zijn veel goede dingen gezegd en goede voornemens gemaakt om de sport naar ‘3.0’ te brengen. Een van de geluiden die duidelijk hoorbaar was had betrekking op verjonging van de bondsbesturen. Veel besturen zullen echter niet direct een vacature hebben openstaan. Als deze er wel is, wordt er toch nog vaak gezocht naar iemand met hoog aanzien en netwerk. Jong Oranje-speler Bas van der Heijden wil het voor bondsbesturen mogelijk maken om op korte termijn en laagdrempelige wijze hun bondsbestuur te verjongen.

‘Bestuurder op bestelling’

Naar aanleiding van het bovenstaande is bij hem het idee ontstaan om een poule van Jong Oranje-spelers samen te stellen die het leuk vinden om mee te denken met bondsbesturen. We zullen niet officieel bestuurder worden maar vanuit een los verband als onafhankelijk adviseur acteren. Het is de bedoeling om paraat te staan als er een vraag komt vanuit één van onze besturen. Te denken valt aan het uitvoeren van een kleine projectopdracht waarbij je een advies uitbrengt over een vraagstuk waar het bestuur mee worstelt. Daarnaast kan de ‘bestuurder op bestelling’ ook een of meerdere keren aansluiten aan de bestuurstafel om als klankbord of sparringpartner te fungeren tijdens een overleg. En wie weet wat nog meer mogelijk/gewenst is!

Meer weten?

Wil jij ook vanuit Jong Oranje jouw goede ideeën meegeven aan bondsbesturen en daarmee zelf een waardevolle ervaring opdoen? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Neem dan uiterlijk 4 september contact op met Bas van der Heijden. Op 11 september is er namelijk een transitiebijeenkomst met bondsbestuurders; op deze dag zal dit concept aan hen gepresenteerd worden en komen (hopelijk) de aanvragen onze kant op.

Voor meer informatie: Bas van der Heijden
bas.vanderheijden@nocnsf.nl, 06-10303650.