Donderdag 23 maart 2017

Meepraten binnen OR of PVT

Als je je als werknemer in de sport verder wilt ontwikkelen, denk dan ook eens aan medezeggenschapswerk. Door zitting te nemen in een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) kun je meepraten over allerlei zaken die betrekking hebben op je arbeidsomstandigheden, arbeidsrelatie en het beleid binnen je organisatie. Je komt enerzijds op voor je collega’s en vertegenwoordigt hun mening. Anderzijds ben je waardevol voor je directie of bestuur doordat je er mede voor zorgt dat er voldoende draagvlak onder werknemers is voor het beleid. Voor je persoonlijke ontwikkeling is het ook goed, want je werkt aan allerlei competenties die waardevol kunnen zijn in je loopbaan: denk aan adviesvaardigheden, samenwerken, communiceren, onderhandelen, analyseren en strategisch handelen.

Wil je weten wat er binnen de sport allemaal geregeld is op het vlak van medezeggenschap? Kijk dan eens bij FNV Sport.