Maandag 03 juli 2017

Meld je aan voor het Buurtsportcoachpanel

Het Mulier Instituut vormt een onderzoekspanel van combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en hun coördinatoren. Door het stellen van een paar korte vragen rondom een specifiek thema, worden één keer per jaar de ervaringen van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in kaart gebracht. Jouw mening is waardevol! Uiteraard word je op de hoogte gehouden van de resultaten.

Deelnemen?

Zou je graag jouw mening willen geven in het buurtsportcoachpanel? Meld je dan aan

Wanneer?

De opbouw van het panel vindt plaats in 2017. In 2018 volgt een eerste peiling en in 2019 een tweede.

Voor wie?

De bedoeling is om een panel bijeen te brengen van ruim 300 combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en coördinatoren die model staan voor de verschillende typen buurtsportcoaches die in Nederland actief zijn. Er worden buurtsportcoaches gezocht afkomstig uit grote, middelgrote en kleine gemeenten, uit alle delen van het land, die zich inzetten voor diverse doelgroepen (kinderen, ouderen, gehandicapten, wijkbewoners, etc.), die vanuit verschillende sectoren werken (sport, onderwijs, cultuur, welzijn, zorg, etc.) en diverse taken vervullen (organiseren, uitvoeren, coördineren, verbinden).

Doel en achtergrond

Met behulp van diverse peilingen kunnen op landelijk niveau ontwikkelingen worden gevolgd en kan snel worden ingespeeld op actuele vraagstukken die het werk van de buurtsportcoach raken. Het buurtsportcoachpanel vervangt eerder vragenlijstonderzoek. De vragenlijsten voor deze peilingen zijn beknopt en komen in nauw overleg tot stand met de SBB-partners, waaronder Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), en andere betrokken partijen. Van de resultaten verschijnen meerdere factsheets en een samenvatting in de jaarlijkse voortgangsrapportages van de Monitor Sport en Bewegen in de Buurt, die het Mulier Instituut voor het ministerie van VWS opstelt.